A siker titka

Az internetnek köszönhetően kialakult virtuális fordítói közösségek (pl. mfefo) módot adnak a fordítással kapcsolatos általános (nyelvfüggetlen) kérdések felvetésére és megvitatására is. Az egyik ilyen kérdés, hogy a fordítói pályán mi a siker titka. Sokszor kerül szóba a fordítói fórumokon a nyomott árak kérdése, valamint az ár és a minőség közötti összefüggések. A mfefón egy ilyen eszmecsere alkalmával néhány fordító megfogalmazta a hozzáállás fontosságát, amelyet én is kulcsfontosságúnak tartok:

Az én mottóm: „Ha dolgozom, akkor a tőlem telhető legjobb teljesítményt nyújtom vagy el sem kezdem a munkát.” Ez független a pénztől és a többi körülménytől, ez magammal szembeni követelmény.

Sepke Mária

Ugyanez másként:

A saját névjegyed a jó munka. Ha keveset kapsz érte, az pedig a piaci helyzet.

Samu János

Mikor jó egy fordítás, és mit kell tennünk annak érdekében, hogy jó legyen?

Tömören fogalmazva: akkor jó, ha megfelel a funkciójának. Ehhez természetesen tudnunk kell, hogy mi a funkciója (ki a megrendelő, ki a befogadó, és mit akar elérni a szöveg). A fordítónak ezt mindig tisztáznia kell a fordítás előtt. Mivel a fordítás során a szöveg eredeti szerzőjének a szerepét játssza el egy másik nyelvi környezetben, fontos, hogy mindig értse is, amit leír (egy határig, természetesen, hiszen nem kell tudósnak lennie ahhoz, hogy tudományos szöveget írjon), vagy másként megfogalmazva, soha ne írjon le olyat, amit maga nem ért. Ennek egyik gyakorlati folyománya, hogy a teljes szöveget a fordítás előtt át kell olvasnia, hogy egyben lássa az egészet (és már a fordítási folyamat elején kiszűrje a problémákat), és természetesen a fordítás után is el kell olvasnia a szöveget (önellenőrzés).

Az értelmes szöveg előállítása mellett fontos, hogy a szöveg hatásos is legyen. Ezt csak akkor érheti el a fordító, ha tisztában van azzal, hogy mitől hatásos egy szöveg (ehhez sok és sokféle szöveget kell olvasnia, mindhalálig). A szövegek előállításakor kreatívnak és játékosnak kell lennie, ugyanazt sokféleképp meg kell tudnia fogalmazni, hogy fordítás közben mindig legyen választási lehetősége a különféle megfogalmazások közül. Másként mondva: legyen némi írói vénája, tehetsége.

A tehetség mellett a kivitelezésben szükség van igényességre, lelkiismeretességre: a terminológia legyen szakmailag helyes és konzisztens, a helyesírás legyen hibátlan.

Mivel a fordítás ma már szinte kizárólag számítógép segítségével történik, a siker feltétele az is, hogy a fordító ismerje az eszközt, amivel dolgozik, annak lehetőségeit, és kezelni tudja az óhatatlanul felmerülő technikai problémákat.

A siker feltétele tehát a tehetség, az igényesség és a kellő számítástechnikai ismeret megléte. Aki birtokában van e három feltételnek, az nyugodtan nevezheti magát profinak. Ehhez még annyit tennék hozzá, hogy nem elég profinak lenni, annak is kell látszani, vagyis profiként kell megjelennie a piacon (pl. saját honlap, kommunikáció módja a fórumokon a kollégákkal, illetve a munkák során a megrendelőkkel).