A fordító: a szöveg újraírója

A fordítónak megvan a maga meghatározott helye a dokumentum-előállítás rendszerében. Ezt az alábbi ábrával szemléltetném:

A fordító helye a dokumentum előállításának rendszerében

A fordítónak mindig bele kell magát helyeznie ebbe az összefüggésrendszerbe, a munka során figyelnie kell a többi szereplőre, és korrigálnia kell azok hibáit. A fordítónak nemcsak a szöveg belső összefüggéseire, hanem a teljes szöveg-előállítási folyamatra tekintettel kell lennie.

Néhány gyakori gond:

  • A forrásszöveg megrendelője nem tudja, mit akar, ki a befogadója, nincs tekintettel arra, hogy a szöveget később fordítani fogják.
  • A forrásszövegnek esetleg több szerzője van, akik nincsenek egymásra tekintettel, esetleg nem anyanyelvükön írják a szöveget, silány a szöveg.
  • A fordítás megrendelőjének a célja sem mindig világos, nincs tekintettel a fordítás folyamatára, időigényére, csak része egy közvetítői láncnak.